Kasaysayan ng pagdating ng mga espanyol

Ang pagkatuklas sa Pilipinas Ang patunay na ang mundo ay bilog Ang pagkatuklas ng mga rekado sa Moluccas Ang pagiging Kristiyano ng mga katutubo sa ating kapuluan 5. Ang natirang tatlong barko na lamang ang nakatawid ng Dagat Pasipiko. Noong Nobyembre 20, 1520, nawala ang dalawa niyang kasamang barko.

Maraming ekspedisyon ang ipinadala ng Espanya sa Pilipinas. Noong Marso 16, 1521, ayon sa tala ni Pigafetta, ay natanawan nila ang Samar. Maliit ang pangangatawan Gawain 2: Pagpapalalim ng Kaalaman Mga Tamang Sagot: (2, 3, 4, at 5) Gawain 3: Paglalapat Ang iyong sagot ay depende sa iyong kuru-kuro.

Ang pagiging matapang Ang pagiging masunurin Ang mabuting pagtanggap sa mga dayuhan Ang pagiging masayahin 8. Ngayon naman ay magbigay ka ng tatlong dahilan o kuru-kuro kung bakit marami pa ring taga Europa ang nagsisipunta sa Pilipinas. Ngunit inakala niya na hindi sapat ang pagkilala ng Hari ng Portugal sa kanyang nga nagawa.

Maihahambing mo kaya ang mga dahilan kung bakit interesado sa mga bansang Silangan ang mga taga Europa. Nalaman mo na sa aralin ang mga salik nang pagpunta rito ng mga taga-Europa noong unang panahon. Batay sa iyong talaan, may kaugnayan kaya ang magandang pagtanggap ng mga Katutubo sa Kastila ayon sa pisikal na kaanyuan? 4 Si Ferdinand Magellan at ang Paglalakbay sa Pilipinas Si Ferdinand Magellan ay isang Portuges na nakapaglakbay na sa India at Malacca.

Alin sa mga sumusunod ang hindi napatunayan ni Magellan sa kanyang paglalakbay sa Silangan? Duwag at hindi sibilisado ang mga katutubo sa Pilipinas D. Namagitan si Papa Alexander VI noong 1493 para maiwasan ang hidwaan sa dalawang bansa.

Maaaring makarating sa silangan na ang daan ay kanluran C. Pagdating ni Magellan sa Cebu, ano ang una niyang ginawa? Ang mga unang tagumpay sa pagtuklas ng lupain ay nauwi sa pagiging magkaribal ng Portugal at Espanya.

Search for kasaysayan ng pagdating ng mga espanyol:

kasaysayan ng pagdating ng mga espanyol-54kasaysayan ng pagdating ng mga espanyol-36kasaysayan ng pagdating ng mga espanyol-17

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

One thought on “kasaysayan ng pagdating ng mga espanyol”

  1. On the advice of friends who suggested she pose for Playboy magazine, Marquardt sent a letter to Playboy, inquiring how to become a Playmate, before enrolling at San Joaquin Delta College.